magdalena, 21, warsaw, poland.

- uważam, bazyli, że jesteśmy pokoleniem zupełnie wyjątkowym. nie sądzisz? - nic mnie to nie obchodzi. - a co ciebie obchodzi? - wygodne buty, dobre papierosy, dobre skarpetki. 
____

- i think, basil, that our generation is completely unique. don’t you think? - i don’t care. - so what do you care about? - comfortable shoes, good cigarettes, good socks. 

- uważam, bazyli, że jesteśmy pokoleniem zupełnie wyjątkowym. nie sądzisz? 
- nic mnie to nie obchodzi. 
- a co ciebie obchodzi? 
- wygodne buty, dobre papierosy, dobre skarpetki. 

____

- i think, basil, that our generation is completely unique. don’t you think? 
- i don’t care. 
- so what do you care about? 
- comfortable shoes, good cigarettes, good socks.